ວີດີໂອລຸ່ມນີ້ແມ່ນການສາທິດກ່ຽວກັບການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃນເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ ແລະ ລວມທັງວິທີການເປີດຮ້ານເພື່ອຂາຍເຄື່ອງທີ່ເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ

ວິທີການເປີດຮ້ານໃນເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ